استراتژیهای شرکت

  • امکان تولید محصولات مختلف فلزی به صورت سری تراش در صنعت خودرو
  • تجربه مناسب در واحد فنی و مهندسی و ارائه راه کار های مناسب جهت تولید
  • تولید با کیفیت و افزایش رضایت مشتریان
  • تجزیه و تحلیل مناسب در فرآیندهای مختلف سازمان
  • آشنایی با بازار کشور جهت تامین قطعات مورد نیاز PM و اجرای صحیح نگهداری و تعمیرات
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت جهت کمک در انجام تولید با کیفیت
  • ارزایابی تامین کنندگان مواد اولیه و سایر اقلام جهت تحویل به موقع محصولات و ارائه محصولی با کیفیت
  • جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد در کلیه بخشهای سازمان
  • ارتباط با مراکز آموزشی و ارتقاء سطح دانش پرسنل از طریق برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
  • افزایش گستره بازار های داخلی و خارجی با تکیه بر تولید با کیفیت و تحویل به به موقع