خط مشی کیفیت

شرکت سمنان فرز ، با هدف تولید محصول با کیفیت و رفع وابستگی به واردات و همچنین عدم خروج ارز از کشور در زمینه تولید انواع قطعات فلزی خودرو تاسیس شده است. این شرکت با استفاده از تکنولوژی های روز ، کلیه فعالیت های خود را  با کیفیتی قابل مقایسه با رقبای داخلی و خارجی و نیز با تکیه بر دانش نیروی انسانی انجام   می دهد.

لذا در راستای حفظ و ارتقاء رضایت مشتریان اقدام به استقرار و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو  IATF 16949 : 2016  نموده است.

منابع انسانی

تکریم منابع انسانی و احترام متقابل جهت تامین آرامش و رفاه پرسنل شرکت

رضایت مشتریان

تولید در تطابق نیازمندیهای مشتریان وافزایش رضایت مندی آنان

نظارت بر کیفیت

افزایش کیفیت از طریق نظارت بر عملکرد کلیه فرآیندهای کیفی و فنی در راستای دستیابی به ضایعات صفر و بهبود مستمر

بروز بودن پرسنل

افزایش سطح علمی و کاربردی و مشارکت کارکنان به عنوان سرمایه اصلی شرکت

افزایش تولید

بهبود کلیه فرآیندهای شرکت در جهت افزایش توان تولیدی و افزایش گستره بازار داخلی

عدم وابستگی به واردات

تولید محصول با کیفیت و رفع وابستگی به واردات . همچنین عدم خروج ارز از کشور

لذا مدیریت و پرسنل شرکت سمنان فرز ضمن رعایت کلیه الزامات و قوانین کاربردی، خود را به اجرای دقیق این خط مشی ملزم و پایبند می دانند.